Aşağıda, çocuğun telefonunda uygulamanın nasıl düzgün bir şekilde yapılandırılacağına ilişkin talimatlar verilmiştir..